mr. Lilian (L.F.) Birnie

Lilian Birnie (1984) heeft een Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk en een Master Strafrecht succesvol afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Lilian is daarna vers van de pers gestart bij Vulpes en houdt zich met name bezig met haar specialiteit: Huurrecht. En daarnaast met overig vastgoedrecht, verbintenissenrecht, procesrecht en incasso’s.