mr. Robin (R.M.) van Dijk

Robin van Dijk (1989) heeft een Master Rechtsgeleerdheid accent privaatrecht succesvol afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft Robin enige maanden gestudeerd aan de University of Sheffield en heeft zij enige jaren een bijbaan als buitengriffier van de Rechtbank Oost-Brabant gehad.

Robin is daarna gestart bij Vulpes en houdt zich met name bezig met haar specialiteit: Huurrecht. En daarnaast met overig vastgoedrecht, verbintenissenrecht, procesrecht en incasso’s.